Tarnobrzeg, 21 stycznia 2003 r.

Sz. Pan
Marek Borowski 
Marszałek Sejmu RP

          Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa protestuje przeciwko propozycji Pana Marszałka, aby w drodze referendum rozstrzygać, czy każde dziecko ma prawo do życia. Uważamy, że ani parlament, ani żadna grupa społeczna, nie ma prawa odbierać nikomu fundamentalnego prawa do życia. Dotychczasowa ustawa o planowaniu rodziny, choć niedoskonała, bo nie w pełni chroni życie poczętego dziecka, spełnia swoje zadania i nie należy jej zmieniać. Przypominamy jednocześnie, że ostatnie próby zmiany ustawy broniącej życia dziecka od poczęcia polegające na liberalizacji ustawy, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. 
          Z opinią Pana Marszałka, że ustawa jest zła i nie spełnia swej roli całkowicie się nie zgadzamy i traktujemy ją jako nieodpowiedzialną i promującą cywilizację śmierci wpisaną jak widać w program SLD.


W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)
Dariusz Kłeczek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
          jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia