Tarnobrzeg, 8 stycznia 2003 r.

Sz. Pan
Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa protestuje przeciwko propozycji Ministra Zdrowia prof. Mariusza Łapińskiego umieszczenia na liście leków refundowanych środków antykoncepcyjnych, które nie są lekami.
          W wielu szpitalach brakuje leków, również leków ratujących życie, zmusza się chorych do przychodzenia do szpitali ze swoimi lekami, nie bacząc na ich sytuację materialną, a niejednokrotnie są oni ludźmi ubogimi. Teraz chorzy dowiadują się wreszcie na co mają być wydatkowane zaoszczędzone na ich zdrowiu pieniądze.
          Każdą próbę uszczuplenia i tak małych środków na ochronę zdrowia traktujemy jako zamach na pacjenta, szczególnie pacjenta ubogiego, który choroby sobie nie wybrał.
          Stosowanie antykoncepcji jest prywatną sprawą dorosłych ludzi, a nie wszystkich podatników. Ponieważ nie ma nic za darmo, dofinansowanie środków antykoncepcyjnych, zmniejszy dofinansowanie leków czasami ratujących życie.
          Pod pozorem naprawy finansów publicznych, rząd już ograniczył lub zupełnie zlikwidował szereg uprawnień ważnych z punktu widzenia rodziny, a obecnie na ubożejące społeczeństwo nakłada nowe obciążenia finansowe. Raz jeszcze podkreślamy: doustne hormonalne środki antykoncepcyjne nie są lekami, działają nie tylko antykoncepcyjnie ale również wczesnoporonnie i często szkodzą zdrowiu. Zmuszanie podatników do finansowania zakupu tych środków, w miejsce leków faktycznie niezbędnych i niejednokrotnie ratujących życie, jest nie tylko głęboko nieetyczne, aroganckie i niehumanitarne, ale poddaje w wątpliwość kompetencje Pana Ministra Łapińskiego.
          Domagamy się by Pan Premier nie dopuścił do refundacji środków antykoncepcyjnych.


W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)
Dariusz Kłeczek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
          jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia