Tarnobrzeg, 22 stycznia 2003 r.

Sz. Pan

Leszek Miller

Prezes Rady Ministrów

OŚWIADCZENIE

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu w pełni popiera postulat Episkopatu Polski, wyrażony na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu  dotyczący klauzuli gwarantującej nienaruszalność naszego ustawodawstwa w sprawach dotyczących ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziny. Sprawę uważamy za bardzo ważną, szczególnie w kontekście uchwały Parlamentu Europejskiego, zalecającej krajom kandydującym do UE pełną legalizację aborcji, a także w związku z coraz częstszą praktykę wykorzystywania instytucji i aktów prawnych UE do działań uderzających wprost w prawo do życia czy prawa rodziny. Przypominamy, że analogiczną klauzulę zapewniła sobie wcześniej Irlandia, a obecnie ubiega się o nią Malta.

W imieniu środowisk prorodzinnych apelujemy do Rządu RP o doprowadzenie do zapisów w traktacie stowarzyszeniowym z UE gwarantujących nienaruszalność naszego ustawodawstwa w sprawach dotyczących ochrony życia, małżeństwa i rodziny.

W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)
Dariusz Kłeczek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
          jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia