Tarnobrzeg, 16 września 2003r

Sz. Pan

Marek Borowski

Marszałek Sejmu RP

          Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu wyraża zaniepokojenie inicjatywą legislacyjną rządu dotyczącą podatków, prowadzącą do ograniczenia możliwości finansowego wspierania organizacji pozarządowych. Proponowana zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ograniczająca do 350 zł rocznie kwotę możliwej do odpisania od podstawy opodatkowania darowizny, która mogłaby być przekazywana na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, prawdopodobnie drastycznie zmniejszy ilość środków przekazanych na cenne inicjatywy społeczne, co najbardziej dotkliwie odczują osoby i rodziny, którym organizacje te świadczą konkretną pomoc.

          Zgodnie z opinią także innych organizacji pozarządowych, proponujemy odstąpić od ograniczenia kwotowego darowizn i przywrócić zasadę procentową, zgodnie z którą podatnicy mogliby odpisywać od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działania pożytku publicznego, do wysokości 15% dochodu.

W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)
Dariusz Kłeczek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
          jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia