Tarnobrzeg, 11 marca 2002 r.

 Informacja

Z inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia środowiska działające na rzecz rodziny i obrony życia wystosowały apel do parlamentarzystów RP o dołożenie wszelkich starań, aby w procesie integracji z Unią Europejską zagwarantować suwerenność prawodawstwa polskiego w sprawach dotyczących praw człowieka i rodziny.

Proces integracji europejskiej oraz dostosowywanie prawa państwowego do prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarach objętych negocjacjami prowadzi do zmian w wielu sferach życia ekonomicznego, społecznego i politycznego. Sygnatariusze apelu podkreślili, że zagadnieniem podstawowej wagi jest ochrona życia każdej istoty ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci. Polska Konstytucja przyznaje prawo do życia każdemu człowiekowi, chroniąc tym samym dziecko poczęte przed aborcją, a osoby chore, kalekie i starsze przed eutanazją. Te fundamentalne prawa człowieka nie mogą być w żadnym stopniu naruszone, bez względu na przyszły kierunek zmian prawa unijnego w tym względzie.

Ochrona życia i godności ludzkiej musi mieć swe odbicie także w regulacjach dotyczących manipulacji genetycznych i klonowania, które powinny być jednoznacznie zakazane.

Konieczne jest respektowanie praw rodziny, w tym niezbywalne prawo do decydowania o wychowaniu dzieci, szczególnie w zakresie przygotowania do życia w rodzinie. Nie może też ulec zmianie status małżeństwa, rozumianego wg Konstytucji RP, jako trwały związek kobiety i mężczyzny.

Sygnatariusze apelu uważają, że uznanie suwerenności Polski w wymienionych powyżej obszarach jest niezbędne i stanowi istotną przesłankę harmonijnego przebiegu procesu integracji europejskiej w naszym kraju. Dlatego zwrócili się do Sejmu RP o zajęcie stanowiska i przyjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. Zaapelowano, powołując się na precedens Irlandii, o wprowadzenie do aktu ratyfikacji przez Polskę Układu Europejskiego stosownych not i zastrzeżeń, które zrealizują opisany powyżej cel.

W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)
Dariusz Kłeczek

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
          jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia