Jasna Góra 6 kwietnia 2002 r.

OGÓLNOPOLSKA XXIII PIELGRZYMKA
OBROŃCÓW ŻYCIA NA JASNĄ GÓRĘ

 A P E L

          My, uczestnicy dorocznej Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę z okazji Dnia Świętości Życia, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i prosimy o:

·       połączenie wszystkich sił w aktywnej obronie prawa każdego człowieka do życia w obliczu zmasowanych ataków tak na życie dzieci poczętych, jak i propagandy eutanazji;

·       większe zaangażowanie i pomoc ludziom potrzebującym i ich rodzinom, wobec zwiększającego się drastycznie bezrobocia i ubóstwa;

·       ochronę dzieci i młodzieży przed demoralizacją, zwłaszcza poprzez edukację seksualną w szkole.

Do władz ustawodawczych i wykonawczych zwracamy się o respektowanie fundamentalnego prawa każdego człowieka do życia od poczęcia. Antyrodzinne decyzje ostatnich miesięcy, których jednym z przejawów jest obniżenie i odebranie szeregu świadczeń rodzinnych, próba zastąpienia edukacji prorodzinnej demoralizującą edukacją seksualną, brak reakcji władz państwowych na upowszechnianie przemocy i pornografii godzi w podstawową wspólnotę jaką jest rodzina, bez której społeczeństwo nie może się dobrze rozwijać.

Wyrażamy naszą wielką wdzięczność Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wielkiemu Synowi Polskiego Narodu,  za obronę prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz nieustanne przypominanie, że naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przyszłości.

Stając u stóp Maryi, Królowej Polski, powtarzając Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, przyrzekamy stać na straży każdego poczętego dziecka.