Oświadczenie Towarzystwa Odpowiedzialnego w Tarnobrzegu
wobec projektów wprowadzenia swobody aborcji
i  legalizacji związków homoseksualnych

       Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu stanowczo sprzeciwia się planom polityków SLD i UP proponujących rezygnację z prawnej ochrony życia dzieci poczętych oraz zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami.

Propozycja wprowadzenia swobody zabijania dzieci poczętych jest sprzeczna z zasadami humanizmu, sprawiedliwości i tolerancji, a także Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencją o Prawach Dziecka oraz powszechną Deklaracją Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Przychodzi ona w czasie, gdy kolejne rządowe sprawozdanie z wykonania ustawy o planowaniu rodziny wskazuje jednoznacznie, że rozwiązania chroniące życie dzieci poczętych służą dobrze zarówno tym dzieciom, jak i ich matkom.

Projekt ustawowego zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami narusza podstawowe prawa natury i godzi w rodzinę opartą na trwałym związku kobiety i mężczyzny, która jest fundamentem społeczeństwa.

Próby odwrócenia uwagi społeczeństwa przez polityków SLD-UP od rzeczywistych problemów społecznych, za pomocą tych bulwersujących projektów są skrajnie nieodpowiedzialne i cyniczne.

Zwracamy się do wszystkich organizacji i ludzi dobrej woli o sprzeciw wobec tych niemoralnych projektów. Budujmy wspólnie cywilizację życia i miłości, chroniąc życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci i otaczajmy troskliwą opieką każdą rodzinę.

 Apelujemy także do parlamentarzystów, aby nie ulegli antyludzkim i niemoralnym propozycjom skrajnie nieodpowiedzialnych polityków SLD-UP.

W imieniu      
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

  Dariusz Kłeczek