Tarnobrzeg, dnia 2 października 2003 r.

Sz. Pan

Leszek Miller

Premier Rządu RP

 W imieniu Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, apelujemy do rządu RP o wycofanie „Krajowego Program Działań na rzecz Kobiet” przyjętego w dniu 19 sierpnia br. oraz powstrzymanie realizacji szeregu jego szkodliwych dla kobiet i całego społeczeństwa rozwiązań.

Program ten nie przedstawia rzeczywistej sytuacji kobiet, nie proponuje środków zaradczych tam, gdzie byłyby najbardziej potrzebne, zbudowany na tezach organizacji feministycznych służy promowaniu ich ideologii.

W dokumencie tym narzuca się ideologiczny obraz małżeństwa i rodziny, zapowiada się zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co nie jest akceptowane przez większość kobiet. Zamiast odpowiedzi na oczekiwania i problemy kobiet, dokument skupia się na potrzebie wprowadzenia swobody aborcji (mino pozytywnych skutków działania ustawy), dofinansowania środków antykoncepcyjnych z pieniędzy NFZ, które nie są lekami (w czasie gdy na Podkarpaciu drastycznie ograniczono pacjentom możliwości leczenia), wprowadzenia edukacji seksualnej (mimo negatywnych skutków takiej „edukacji” w innych krajach), walce z tzw. stereotypami płci. Zdumienie muszą budzić wnioski o konieczności ideologicznego zrewidowanie programów i materiałów dydaktycznych z punktu widzenia specyficznie rozumianej równości kobiet oraz propozycje ograniczania wolności wypowiedzi z tego samego powodu.

Wyrażamy nadzieję, że Rząd RP wycofa się z programu uderzającego w rodzinę i interesy większości kobiet w Polsce.

W imieniu

Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Emilia Sadecka

Wiceprezes TOR Tarnobrzeg

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

jest zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia