Forum Kobiet Polskich
Kobieta w świecie współczesnym

adres dla korespondencji:
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

tel. (0-58) 341-19-11
fax. (0-58) 346-10-02

 

Warszawa, 19 września 2002 r.

 Szanowni Państwo!

Ponownie zwracamy się do wszystkich, którzy chcą ochronić polskie dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną w szkole o przyłączenie się do szerokiego społecznego protestu.

W poprzednich listach sygnalizowaliśmy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zmierzające do stopniowego wyeliminowania edukacji prorodznnej i zastąpienia ją permisywną edukacją seksualną.

Najpierw przeprowadzono szkodliwe zmiany podstaw programowych i podważono rolę wojewódzkich konsultantów ds. przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Obecnie trwają działania mające na celu weryfikację i eliminację trzech dobrych podręczników wychowania prorodzinnego: T. Król (red.): Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klas I-III gimnazjum; M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy,  M. i P. Wołochowiczowie: Zanim wybierzesz... Przygotowanie do życia w rodzinie oraz M. Ryś: Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży.

Zdeterminowani działaniami Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, środowisk skrajnie feministycznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie przedmiotu “Wychowanie do życia w rodzinie”, pragniemy nasze protesty skierować bezpośrednio do Premiera RP Leszka Millera.

Obecnie przedstawiciele Forum Kobiet Polskich oraz Federacji Ruchów Obrony Życia zabiegają o wsparcie dla swoich działań broniących właściwego przygotowania do życia w rodzinie u parlamentarzystów, organizują konferencje naukowe i prasowe na ten temat. Poprosiliśmy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Krystynę Łybacką o spotkanie w tej sprawie. Oczekujemy  na wyznaczenie terminu. Wsparciem dla tych działań są listy z protestami, które podpisało już ponad 40 tysięcy rodziców. Jesteśmy przekonani, że akcję tą trzeba rozszerzać. Dzięki społecznej krytyce minister Krystyna Łybacka przyznała niedawno, że skierowanie do zaopiniowania wymienionych wyżej książek do autora konkurencyjnego podręcznika było błędem.

Proponowane zmiany jednoznacznie idą w kierunku akceptacji bardzo kontrowersyjnych, permisywnych programów edukacji seksualnej, proponowanych przez International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa), która jest organizacją pozarządową o charakterze międzynarodowym, programowo promującą permisywną edukację seksualną, antykoncepcję, swobodę seksualną, akceptację zachowań homoseksualnych, sterylizację i aborcję. W Polsce reprezentuje ją Towarzystwo Rozwoju Rodziny oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Będziemy wdzięczni za wsparcie naszych działań. Prosimy o zainteresowanie tym problemem jak najszerszego grona osób. Cały czas uaktualniamy stronę internetową dotyczącą tego problemu (www.hli.org.pl   hasło: ”Protest”) i zapraszamy do skorzystania z niej.

Protesty mogą być formułowane według załączonego wzoru. W miarę możliwości powinny być wysyłane indywidualnie, listem poleconym. Mogą też być organizowane zbiorowo. Kopie prosimy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ul. Piecewska 9, 80-288-Gdańsk w celu umożliwienia kontrolowania liczby nadsyłanych listów.

 

Z poważaniem

Ewa Kowalewska

Prezes Forum Kobiet Polskich

 

  Dariusz Kłeczek

 Index

więcej na stronach: www.hli.org.pl