Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

TOR

Tarnobrzeg, dnia 21 czerwca 2004 r.

Pan
Waldemar Siwiński
Prezes Polskiej Agencji Prasowej
w Warszawie

        W związku z dezinformacją podaną w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej z dnia 15 czerwca 2004 r. mówiącą o tym, że „według różnych szacunków w podziemiu aborcyjnym dokonuje się w Polsce od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy nielegalnych zabiegów przerywania ciąży”, prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich danych sformułowano tę, powtarzaną przez skrajne feministki, nieprawdziwą informację. W Polsce nie przeprowadzono obiektywnych badań tego problemu. Najrzetelniejszym źródłem szacunków skali zjawiska w Polsce są dane z roku 1997 (podczas rocznego obowiązywania nowelizacji ustawy dokonanej 30 sierpnia 1996 r. dopuszczającej tzw. aborcję na życzenie). Liczba dokonanych w 1997 r. zabiegów przerywania ciąży wyniosła 3047. Podkreślamy: w warunkach legalności, także na życzenie, w dobrych warunkach sanitarnych i bezpłatnie. Z szacunkowych danych wynika, że liczba aborcji może wynosić 7-13 tys. Podawanie w największej polskiej agencji informacji nieprawdopodobnych, które nie są potwierdzone, urąga rzetelności dziennikarskiej i świadczy o nierzetelności i ideologizacji PAP-u.

        Domagamy się sprostowania tej dezinformacji.

W imieniu
Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
lek. med. Dariusz Kłeczek
Prezes TOR Tarnobrzeg
(tel. kom. 0-604 230 700)

Do wiadomości
Sejmowa Komisja Środków Masowego Przekazu
Media

 

Opracował i aktualizuje: lek. med. Dariusz Kłeczek