Dr Jerry R. Kirk i in.

 

SZKODLIWOŚĆ PORNOGRAFII

 

Pornografia jest główną przyczyną upowszechnienia się przemocy na tle seksualnym i przestępstw w Ameryce aż do poziomu epidemii. Wiele szanowanych źródeł jednoznacznie potwierdza ten wniosek.

Zawartość i stopień szkodliwości

Przez ostatnie 25 lat Ameryka obserwuje nasilanie się stopnia szkodliwości  pornografii i coraz większą łatwość dostępu do niej. [...]

·        Obecne sposoby przedstawiania pornografii twardej zawierają akty bestialskie, tortury, oddawanie moczu, kazirodztwo, zniewolenie, pseudo-dziecięcą pornografię i sadomasochizm. (Dietz and Sears, 1987)

·        Mniej niż 10% materiałów przedstawia stosunek dopochwowy pomiędzy jedną kobietą a jednym mężczyzną. (Dietz and Sears, 1987)

Pornografia dziecięca

Chociaż występuje bardzo niewiele komercyjnej (jawnej) pornografii dziecięcej w Stanach Zjednoczonych,  wszechobecny jest podziemny i tzw. „letniskowy” przemysł pornografii dziecięcej, łatwo dostępny dla wypożyczania i sprzedaży.

·        „Pornografia dziecięca odgrywa główną rolę w molestowaniu dzieci przez pedofilów, służąc jako usprawiedliwienie dla ich zachowań, towarzysząc im w uwiedzeniu ofiary oraz stanowiąc materiał do szantażowania dziecka, aby zachowało milczenie.” (Raport US Congress Permanent Subcommittee on Investigations on Child Pornography and Pedophilia, 1986)

·        „Dzieci i młodzież, uczestnicząca w produkcji pornografii, doświadcza wrogości oraz odczuwa długotrwałe skutki.” Mogą one zawierać: depresję, niepokój, strach, uzależnienie, brak zaufania, działalność przestępczą, zachowania autodestrukcyjne. (Report of the Surgeon General’s Workshop on Pornography and Public Health, 1986)

Molestowanie dzieci

Szacuje się, że co trzecia dziewczyna i co siódmy chłopiec (w USA) jest molestowany seksualnie zanim ukończy 18 rok życia.  Pornografia „twarda” i dziecięca są przyczyną błędnego koła w wykorzystywaniu seksualnym. (U.S.Department of Justice, 1988)

·        Pornografia, zwłaszcza pornografia dziecięca, wykorzystywana jest przez pedofilów w celu 1)stymulacji samych siebie, 2)zagłuszenia sumienia, likwidacji zahamowań i oporu wobec aktów seksualnych u swoich przyszłych ofiar, 3)jako „pomoce naukowe” dla dziecka – ofiary, aby nauczyło się je naśladować i kształtować według nich swoje rzeczywiste zachowania seksualne w kontaktach z dorosłymi, 4)by szantażować dziecięce ofiary. (Burgess, University of Pensylvania)

·        Osoby molestujące dzieci są generalnie przekonane, że 1) akty seksualne mają dla dziecka „wartość edukacyjną”, 2) dziecko osiąga „przyjemność seksualną” na skutek ich działań, 3) dziecko „prowokowało seksualnie”. (American Psychiatric Association, DSM III R, Pg. 284, 1987)

·        Osoby molestujące dzieci, zanim zostaną po raz pierwszy aresztowane, wykorzystują seksualnie od 30 do 60 dzieci. Średnio w całym swoim życiu wykorzystują seksualnie około 380 dzieci. (Abel, 1986)

·        Exploited and Missing Child Unit – EMCU (Oddział ds. Wykorzystywanych i Zaginionych Dzieci) z Louisville przebadał 1400 spraw dzieci, w których podejrzewano, że zostały wykorzystane seksualnie. Ponad 40 spraw zakończyło się skazaniem osób dorosłych za molestowanie seksualne – po 12 dzieci każdy. Jeden przypadek dotyczył wykorzystania 320 dzieci.

W czasie aresztowania i/lub rewizji u wszystkich 40 krzywdzicieli znaleziono różne formy pornografii dorosłych, a w wielu przypadkach zdjęcia nagich dzieci i/lub pornografię dziecięcą. (Rabun, 1987)

·        87% molestujących dziewczynki i 77% molestujących chłopców, którzy zostali  poddani  badaniom przez dr Williama Marshall’a w Zakładzie Karnym w Kingston, w stanie Ontario, w Kanadzie, przyznało się do regularnego korzystania z pornografii twardej. (1983)

·        Ani jedna z charakterystycznych cech pedofilii nie jest bardziej niszcząca niż obsesja związana z pornografią dziecięcą. Fascynacja pedofilią, połączona z pornografią dziecięcą i molestowaniem dzieci została udokumentowana w wielu badaniach i  udowodniona w tysiacach jednoznacznych przypadków dotyczących dzieci. (Raport U.S. Congress Permanent Subcommittee on Investigation on Child Pornography and Pedophilia, 1986)

Gwałt

National Victim Center (Narodowe Centrum Ofiar) szacuje, że co 46 sekund w USA gwałcona jest jedna kobieta.

·        86% badanych gwałcicieli przyznaje się do korzystania z pornografii. 57% przyznaje się do naśladowania scen pornograficznych w trakcie popełniania przestępstw seksualnych. (Marshall, 1985)

·        Od roku 1984 w Oklahoma City zamknięto ponad 150 „ośrodków” upowszechniających pornografię” (peep show, księgarnie pornograficzne dla dorosłych, kina pornograficzne). W tym czasie liczba gwałtów zmalała w regionie Oklahoma o 26%. W tym samym czasie w całym stanie liczba gwałtów wzrosła o 20,8%. (Uniform Crime Report, 1989)

·        Prawdopodobieństwo oglądania pornografii twardej przez gwałcicieli w okresie dzieciństwa pomiędzy 6 a 10 rokiem życia jest 15 razy większe niż u innych osób. (Goldstein, Kant and Harman, 1973)

·        Wskaźnik gwałtów rośnie w alarmującym tempie. Liczba gwałtów i rzeczywista liczba gwałcicieli podwoiła się w latach 1960 - 1970, ponownie podwoiła się w latach 1970 - 1980, a w latach 80-tych nadal wzrastała. Wzrost ten nakłada się na zwiększanie się dostępu do nielegalnej pornografii. (Bureau of Justice Statistics, 1986)

Uwarunkowani na gwałcenie

Pornografia silnie wpływa na postawę wobec gwałtu, kobiet i dzieci.

·        W badaniach porównawczych prowdzonych przez Neala’a Malamuth’a  „w pierwszej fazie dwuczęściowego eksperymentu testowano męską postawę wobec gwałtu oraz fizyczną reakcję na gwałt. W drugiej fazie badania mężczyźni, uczestniczący w eksperymencie, zostali poinformowani, że biorą udział w całkowicie innym doświadczeniu (ESP), które dotyczy badania stopnia agresywności mężczyzny. Krzyczy on do kobiety, współuczestniczącej w eksperymencie, o ile nie zgadła ona liczby, którą miał na myśli, co jest rejestrowane. (...)  W wyniku tego badania okazało się, że mężczyzna, który jest wrogi wobec kobiety i fizycznie pobudzony poprzez oglądanie scen gwałtu, będzie przejawiał tę agresję również podczas badania z wykorzystaniem maszyny służącej do mierzenia poziomu agresji.” (E. Donnerstein, et al., The Question of Pornography, 1987, p.12 – 13)

·        Badania przeprowadzone w roku 1980 przez Malamuth’a, Haber’a i Feshbach’a dowodzą, że 51% studentów  przed obejrzeniem pornograficznego aktu przemocy wykazywało niewielką  możliwość popełnienia gwałtu, gdyby mieli pewność, że nie zostaną złapani. Prawdopodobieństwo popełnienia gwałtu (LR) okazało się ściśle „powiązane z seksualnym podnieceniem, do którego się przyznali, w związku z oglądanymi wcześniej scenami gwałtu, a także  ogólnym zobojętnieniem społeczeństwa wobec tego zagadnienia. Pokazana im scena agresywnej pornografii miała generalnie większy wpływ na mężczyzn o wysokim wskaźniku LR”, chociaż jego poziom nie uległ zmianie.

·        Naukowcy nie powiązali przyczyny ze skutkiem pomiędzy oglądaniem pornografii, a zobojętnieniem i podnieceniem, jako że badanie osób o wysokim prawdopodobieństwie popełnienia gwałtu było przeprowadzone przed pokazaniem filmu pornograficznego. (Malamuth, N., Haber, S., and Feshbach, S. „Testing Hypotheses Regarding Rape: Exposure to Sexual Violence, Sex Differences, and the ‘Normality’ of rapists.” Journal of Research in Personality, 14, 121-137)

·        Check i Guloien przeprowadzili eksperyment laboratoryjny z udziałem mężczyzn (117 studentów i 319 nie studentów), których przypadkowo przypisali do różnych warunków eksperymentalnych. Naukowcy „zaobserwowali znaczne różnice pomiędzy tymi, którzy oglądali pornografię, a tymi, którzy jej nie oglądali. (...) Mężczyźni wystawieni na brutalną pornografię (3 filmy video 30-minutowe) wykazywali większe prawdopodobieństwo gwałcenia niż ci, którzy filmów tych nie oglądali. Spośród grupy mężczyzn  wykazujących „niewielkie” prawdopodobieństwo gwałcenia (tj. 2 lub wyżej na piecio-punktowej skali), po obejrzeniu  sceny pornograficznej  dwukrotnie więcej wykazywało większe prawdopodobieństwo gwałcenia niż w grupie,  której nie pokazano pornografii (tj. 20,4%  do  9,6%).

„Uczestnicy eksperymentu, którym pokazano sceny pornograficzne bez przemocy, ale degradujące ludzką godność (3 filmy video po 30 min.) wykazywali większe prawdopodobieństwo gwałcenia (LR) i zmuszania kobiet do aktów seksualnych niż uczestnicy, którym takich scen nie pokazano. Ponad dwukrotnie więcej mężczyzn wykazało większe prawdopodobieństwo gwałcenia (LR) po obejrzeniu tego samego materiału niż mężczyźni, którzy tego nie oglądali (20,4% do 9,6)”  (Check, J.V.P. i Guloien, T.H. „Reported Proclivity for Coercive Sex Following Repeated Exposure to Sexually Violent Pornography, Nonviolent Dehumanizing Pornography, and Erotica”. 
(W D. Zillmann i J. Bryant (eds.), Pornography: Researcg Advances and Policy Considerations. New Jersey: Erlbaum.)

W badaniach przeprowadzonych przez Zillmann’a i Bryant’a w roku 1984 eksperymentalna grupa kobiet i mężczyzn oglądała twardą pornografię bez przemocy, podczas gdy grupa kontroluna oglądała nieszkodliwe, np. filmy o naturze.

Trzy tygodnie później  mężczyżni i kobiety, którzy oglądali filmy pornograficzne, mieli zupełnie inne poglądy niż grupa kontrolna: (1)przeceniali oni popularność mniej znanych praktyk seksualnych (jak wiele ludzi to robi i jakże często) oraz „byli tolerancyjni w stosunku do zachowań, przez innych uznanych za dewiacyjne”; (2)trywializowali gwałt jako przestępstwo (kobiety uznawały gwałt za większe przestępstwo niż był on odbierany przez mężczyzn, lecz wszyscy byli bardziej pobłażliwi w stosunku do gwałcicieli); (3)początkowo czuli wstręt do oglądania tak dużej ilości pornografii; (4)mężczyźni, którzy oglądali pornografię twardą wykazywali wzrost znieczulenia seksualnego (uwierzyli oni, że „osoby niepełnoletnie nie będą odczuwać nadmiernego stresu emocjonalnego będąc wystawione na oglądanie pornografii oraz, że restrykcje są wysoce nieodpowiednie i niepotrzebne).

Przestępczość zorganizowana

W roku 1986 Komisja ds. Pornografii Rzecznika Korony podsumowała, że „przestępcy zorganizowani w swej tradycyjnej formie La Cosa Nostra (LCN) czy w innych grupach mafijnych, wywierają znamienny wpływ i kontrolują przemył obsceniczny. Chociaż liczni znani producenci i dystrybutorzy nie są członkami LCN, są oni silnie zorganizowani i prowadzą nielegalną działalność w wysublimowany sposób.”

·        W Stanach Zjednoczonych pornografia jest trzecim najlepiej zarabiającym przemysłem w grupach przestępców zorganizowanych – po przemyśle narkotykowym i hazardzie. (FBI)

·        FBI szacuje, że roczne dochody przemysłu pornograficznego wynoszą od 8 do 10 miliardów dolarów.

Morderstwo

W odpowiedzi na pytania zadawane przez FBI na ten temat  81% seryjnych morderców przyznaje się, że pornografia twarda budzi ich „największe seksualne zainteresowanie”.

·        Gary Arthur Bishop, 32-letni księgowy, skazany w roku 1988 za seksualne wykorzystywanie i zabicie 5 młodych chłopców (w wieku 3 –14) przyznał, że pornografia była czynnikiem decydującym w jego zbrodniach.

·        W trakcie ostatniego przesłuchania przed egzekucją w roku 1989 seryjny zabójca Ted Bundy przyznał, że pornografia twarda miała „krystalizujący wpływ” na jego brutalne tendencje oraz ostateczne wyładowanie brutalnych fantazji, które krył w sobie tak długo.

·        Dwóch mężczyzn z Aleksandrii, w stanie Virginia zostało zaaresztowanych w roku 1989, gdyż planowali oni porwanie chłopca w wieku 12-14 lat, aby wykorzystać go seksualnie, molestować, a w końcu zabić podczas kręcenia tzw. filmu „snuff”, bardzo brutalnego gatunku pornografii, która przedstawia morderstwo dla osiągnięcia przyjemności seksualnej.

·        W Shreveport, w stanie Louisiana, James Vachuska Jr., po porwaniu i zgwałceniu 11-letniej dziewczynki wstrzyknął powietrze pustą strzykawką do jej krwiobiegu, aby ją zabić. Następnie zrzucił z mostu jej nagie ciało. Pan Vachuska przyznał, że zapożyczył ten pomysł z filmu pornograficznego.

·        W Melbourne, w stanie Florida, mężczyzna porwał i zgwałcił 19-letnią kobietę. Podczas gwałtu, nazywał siebie wampirem, odsączał igłami krew z jej ramion i nóg, później ją pił. John Crutchley, „wampir gwałciciel”, uważa pornografię za przyczynę swych dziwnych rytuałów seksualnych. Policja czyniła starania, aby udowodnić jego powiazania z innymi sześciona podobnymi niewyjaśnionymi morderstwami.

Uzależnienie

Uzależnienie i przymusowe korzystanie z pornografii jest zjawiskiem często spotykanym.

·        Dr Victor Cline, psycholog kliniczny Uniwersytetu Utah, który rozmawiał i leczył ponad 200 przestępców seksualnych, w roku 1984 wydał raport opisujący 4-stopniowy porces uzależnienia od pornografii:

1.  Uzależnienie od materiałów i częsty powrót do nich w celu osiągnięcia seksualnego podnieceń.

2.  Nasilanie się potrzeby oglądania bardziej dosadnych, dewiacyjnych i seksualnie szokujących materiałów w celu osiągnięcia tego samego stopnia podniecenia.

3.  Uniewrażliwienie się na początkowo bardzo szokujące materiały, tak że są one akceptowane i pożądane przez widza.

4.  Zwiększona tendencja „wypróbowywania” aktów seksualnych zaobserwowanych w materiałach pornograficznych.

·        Sądząc po olbrzymim rynku pornografii dewiacji seksualnych i rekwizytów, przewaga dewiacji seksualnych w społeczeństwie wydaje się być wyższa niż wskazują statystyki kliniczne. Ponieważ zachowania dewiacyjne są z natury powtarzalne, olbrzymi procent społeczeństwa był ofiarą zboczeńców seksualnych. (American Psychiatric Association, 19)

Choroby przenoszone drogą płciową

·        Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób w Atlancie głosiło, że każda wykryta choroba przenoszona drogą płciową wzrasta obecnie do rozmiarów epidemii. Budki „peep show”, które zazwyczaj mają w swych ścianach dziurki, tak, aby przypadkowi widzowie mogli angażować się w akty seksualne z widzem z budki obok, ułatwiają w ten sposób szerzenie się choroby zagrażającej życiu. Według ekspertów budki te stanowią 75% dochodów sklepów pornograficznych dla dorosłych. Niemalże każdy sklep pornograficzny posiada takie budki. (FBI).

 

Dr Jerry R. Kirk - nota biograficzna

Index

Skutki pornografii