Informator dla kobiet oczekujących dziecka,
a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

„Życiu Tak!"

Dziecko jest miłością, która stała się widzialna.


Życiu Tak!
Wasze dzieci nie są wasza własnością;
są synami i córkami samej mocy życia.
Jesteście ich rodzicami, ale nie stworzycielami.
Mieszkają z wami,
a mimo to do was nie należą.
Możecie ofiarować im swa miłość
lecz nie wasze idee,
ponieważ one maja swoje myśli.
Możecie dać dom ich ciałom-
lecz nie duszom, ponieważ ich dusze
mieszkają w domu przyszłości,
którego wy nawet w waszych snach
nie możecie odwiedzić.
Będziecie pragnęli dotrzymać im kroku,
lecz nie zadajcie, aby byli wam podobni,
ponieważ życie się nie cofa, ani nie może zatrzymać się na dniu wczorajszym.
Wy jesteście jak luk, z którego wasze dzieci
jak żywe strzały
zostały wypuszczone w przyszłość.
G.K.Gibran

Podstawowe cele programu:
1. Kreowanie pozytywnych postaw wobec małżeństwa i rodzicielstwa.
2. Wzrost szacunku dla macierzyństwa.
3. Wyeliminowanie tzw. aborcji.
4. Upowszechnianie problematyki zdrowia rodziny.
5. Szeroko pojęta działalność w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Kobieto! Dziewczyno!
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas:

Dom Małego Dziecka w Stalowej Woli
tel. 842-02-01 czynny całą dobę

Dom Samotnej Matki w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. (0-47) 65-37-60 czynny całą dobę

Krajowy Ośrodek Socjalno - Szkoleniowy dla Kobiet w Gorzycach
tel. 836-23-70; 836-27-59 czynne całą dobę

 

Index

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Wojewódzki Program Pomocy dla Kobiet Oczekujących Dziecka
Nowoczesne Metody Rozpoznawania Płodności - Naturalne Planowanie Rodziny

 kleczek"at"prolife.pl