Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

      OFICJALNE  STRONY  TOWARZYSTWA  ODPOWIEDZIALNEGO  RODZICIELSTWA

Witamy na naszych stronach

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział w Tarnobrzegu
TOR Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg; ul. Zwierzyniecka 29/18
tel. (0-prefix-15) 823-07-28; (0-604) 230-700; 
Regon: 830178014; NIP: 867-00-07-764
e-mail: kleczek"at"prolife.pl

Życie ludzkie jest najważniejszym dobrem i nie może być naruszone ze względu na ochronę jakichkolwiek dóbr podrzędnych.

Z Deklaracji Ideowej TOR     

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (w skrócie TOR) jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Ma charakter zarówno społeczny jak i naukowy, a opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Celem Towarzystwa jest wychowanie do życia w rodzinie przez propagowanie oparcia współżycia małżeńskiego na trwałej miłości dwojga ludzi oraz ich wzajemnym szacunku i odpowiedzialności oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. Od chwili powstania TOR aktywnie uczestniczy w promowaniu i nauczaniu nowoczesnych metod naturalnego planowania rodziny, które są zgodne z normami moralnymi, nie szkodzą zdrowiu, sprzyjają rozwojowi dojrzałej osobowości i miłości małżeńskiej. TOR było i jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, realizującymi te same cele, działając dla dobra małżeństwa i rodziny poprzez upowszechnianie szacunku do życia ludzkiego od chwili poczęcia. Cele te realizujemy poprzez organizowanie sympozjów naukowych, wykładów i prelekcji w szkołach na terenie całego kraju, upowszechniających odpowiedzialne rodzicielstwo, poprzez prowadzenie Poradni Naturalnego Planowania Rodziny we współdziałaniu ze służbą zdrowia. Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz dzieci w Domach Dziecka.
Jeżeli pragniesz pomóc swoją pracą, wiedzą, doświadczeniem prosimy skontaktuj się z nami:
kleczek"at"prolife.pl


Jeżeli zechcesz wesprzeć nas finansowo (darowizną, odpisem, subwencją) oto numer naszego konta:
 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg, Nr 34 9434 0002 2001 1000 1658 0001
Wsparcie Państwa przyczyni się nie tylko do wzrostu szacunku dla życia, poszanowania rodziny, ale może przyczynić się wręcz do uratowania życia zagrożonego człowieka.
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy


Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

    Statut i Deklaracja ideowa TOR
 
  Oddziały TOR
 
  Stanowiska i opinie TOR (21.06.2004)

 Strona poświęcona Profesorowi Włodzimierzowi Fijałkowskiemu (04.06.1917-15.02.2003)

Nowoczesne Metody Rozpoznawania Płodności - Naturalne Planowanie Rodziny ( 04.02.2004)

Wszystko o antykoncepcji  (aktualizacja 05.03.2004)

Mity związane z antykoncepcją  (od 05.03.2004)

Płciowość człowieka a antykoncepcja  

Antyludzka polityka Chin  (od 04.02.2004)

Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA)  (od 04.02.2004)

Podziemie aborcyjne - fakty i mity  (od 30.11.2003)

Aktualne zadania w obronie życia  

10 lat ustawy "O planowaniu rodziny ... "  (10.01.2003)

Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety. Zespół utraty ciąży. Syndrom poaborcyjny (09.02.2004)

Wojewódzki Program Pomocy dla Kobiet Oczekujących Dziecka

"Inwestycja w rodzinę sposobem na recesję" Bernard Margueritt  

Pornografia i skutki pornografii   (22.12.2003)

"Piosenka wielkości ziarenka" - Jacek Kłeczek

"Do Chrześcijanina schyłku wieku XX" - Jacek Kłeczek

Moja prywatna strona

Książki promujące NPR i Odpowiedzialne Rodzicielstwo

Kasety wideo promujące NPR i Odpowiedzialne Rodzicielstwo

Zestawy szkoleniowe (NPR i Odpowiedzialne Rodzicielstwo)

TOR poleca ciekawe linki - strony, które trzeba obejrzeć 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron są systematycznie rozbudowywane

Ostatnia nowelizacja 21.06.2004 rok


E-mail:
  
kleczek"at"prolife.pl

Opracował i aktualizuje: lek. med. Dariusz Kłeczek

  Dziękuję za odwiedziny stron TOR-u.